ziftrCOIN
ziftrcoin
Address Shares Invalid Shares Efficiency Hashrate
ZXJuxivQNR4QFaNs3S1a63LEukzno1jCuz 0.116 0.000 100% 1.65 MH
ZLusHsEPq4JhD8PnKFj927wTz1TFgv3m4Y 0.128 0.000 100% 1.83 MH
ZSbnRYS5Yh46RixNp7gUpZnvDFduHrJiRr 0.029 0.000 100% 415.18 KH
ZTXb7DDKv2BytkG1ZTkTnbfvvA6SnvCyNi 0.037 0.000 100% 529.71 KH
ZUANBS7Cti8aUbNSX49Gi7pKGLAfpY2MtZ 0.043 0.000 100% 615.61 KH
Zb8deYHDvHHXzD7rwmbiLhTVhXNCPnmW8E 0.024 0.000 100% 343.60 KH
ZTeRkX7QLxjWZuLH2hvvfsZ6oEc6s63zdr 0.191 0.000 100% 2.74 MH
ZGUwiwDg9u2VNEEfpcCPvZSa4t9CABgL2o 0.287 0.000 100% 4.11 MH
ZWsjpbq6dd44bEj2z3Akx9nbX1goo8KTsp 0.055 0.000 100% 787.41 KH
ZGtttCkpdqTMLdUNyX76wGJJGJZftvioaJ 0.015 0.000 100% 214.75 KH
ZYAXnPRRAWZCNd4VHyuYNu2JxaKyw57yuk 0.142 0.000 100% 2.03 MH
ZQ2iVCEWYHSdGCzM5pxxCP25WbtNwBKKxK 0.730 0.000 100% 10.45 MH
ZaVVDQKnR3tYgKuMoJQkNqYQY9Hew2DqJ2 0.008 0.000 100% 114.53 KH
ZXU9WnoyuLNvViTDGdU5WPLFsMdqkzT9mk 0.324 0.014 95.72% 4.64 MH
ZLGr1esLEAay83mPM7iFPvdbYjotwha9KZ 0.213 0.000 100% 3.04 MH
ZQXkKhrA83EHucRNaBmh8taQ5eSXqXzaPM 0.004 0.000 100% 57.27 KH
ZPSfBCR4Xvysk6Ze5nhWoqNFKh9rAw8H8B 0.009 0.000 100% 128.85 KH
ZPjy55yKB4jDRBgiEdkmovSKcqmPRTH2q9 0.016 0.000 100% 229.06 KH
ZLh7GjHQghDVfxKfgaF35tc5gcDu6p6qLj 0.011 0.000 100% 157.48 KH
ZCWoqLjn4ufp4dpxYVJyhEBjBA6xrHJbCv 0.020 0.000 100% 286.33 KH
ZCdDxVNHzLTQ7FEv7UAiavw8hZzJGv7ij9 0.009 0.000 100% 128.85 KH
ZPJBHWoVPPheaXkX3TkrqS96HYorifbBxf 0.005 0.000 100% 71.58 KH